→ Nov 12 2010 / PERMALINK

→ Nov 6 2010 / PERMALINK

Ploning (2008)

Ploning (2008)

→ Nov 5 2010 / PERMALINK

Ploning (2008)

Ploning (2008)

→ Nov 5 2010 / PERMALINK

→ Oct 30 2010 / PERMALINK

(Source: janeyyy)

→ Oct 24 2010 / PERMALINK

→ Oct 23 2010 / PERMALINK

K.
-edit
Hi friends. HINDI PALA ‘TO ONE MORE CHANCE. AND I LOVE YOU SO PALA ‘TO. HAHAHA. Salamat Marianne (@lockedheart). :)
Tinatamad na kong i-edit. HEHEHEHE.

K.

-edit

Hi friends. HINDI PALA ‘TO ONE MORE CHANCE. AND I LOVE YOU SO PALA ‘TO. HAHAHA. Salamat Marianne (@lockedheart). :)

Tinatamad na kong i-edit. HEHEHEHE.

→ Sep 24 2010 / PERMALINK